THÔNG BÁO: KIỂM TRA MINH CHỨNG CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 - ĐỐI VỚI KHÓA 2017 - 2018 - 2019

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

V/V KIỂM TRA MINH CHỨNG HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

ĐỐI VỚI KHÓA 2017 - 2018 - 2019

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top