Thông báo: Về việc gia hạn xét học bổng khuyến khích học tập đối với các khóa 2014 trở về trước năm học 2015-2016.

THÔNG BÁO

Nhằm đảm bảo quyền lợi của sinh viên, cũng như không để xót trường hợp nào. Văn phòng khoa Công Nghệ Thông Tin thông báo đến toàn thể sinh viên các Khóa 2014, 2013, 2012. Vào xem và kiểm tra theo đúng chương trình đào tạo của 3 học kỳ là:

  • Học kỳ 2 năm học 2014-2015
  • Học kỳ 3 năm học 2014-2015
  • Học kỳ 1 năm học 2015-2016

Tiêu chí xét như sau: Sinh viên phải học đúng những môn do Khoa đưa ra, cụ thể như sau:

Điều kiện là:

  • Trong 3 học kỳ, không có môn nào dưới 5
  • Điểm tích lũy trong 3 học kỳ của những môn trong danh sách là 7.0 trở lên
  • Điểm rèn luyện tích lũy trong 3 học kỳ là 70 trở lên

Lưu ý: Chỉ tính điểm tích lũy của những môn trong danh sách (những môn như anh văn, giáo dục thể chất,.. sẽ không được tính.

Đây là danh sách những bạn có tên trong danh sách tạm tính đến thời điểm này (danh sách).

Đề nghị các bạn sinh viên vào kiểm tra thật kỹ, nếu bạn nào kiểm tra thấy mình đủ điều kiện thì lên văn phòng Khoa gặp thầy Dương. Hạn chót trước 16h00 ngày 28/04/2016. Kể từ sau ngày này, mọi thắc mắc khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Trân trọng

 

Top