THÔNG BÁO: HỌC TRỰC TUYẾN TRONG 2 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

V/V HỌC TRỰC TUYẾN TRONG 2 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top