THÔNG BÁO: NỘP ĐỒ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

V/V NỘP ĐỒ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top