THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top