THÔNG BÁO: CAPGEMINI TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO

Capgemini tuyển dụng các vị trí:

  1. Mobile DEV:
  • Android (Kotlin)
  • iOS (Objective-C / Swift)
  1. Front-End DEV (React, Angular)
  2. API DEV (Java, SpringBoot)
  3. Automation Tester
  4. Scrum master/Agile PM
  5. Cloud solution architect
  6. DevOps (Cloud)
  7. Salesforce DEV

Công ty dùng ngôn ngữ chính là Tiếng Anh, và Tiếng Pháp.

Sinh viên có quan tâm nộp CV về địa chỉ: tung.tran@capgemini.com (Anh Tùng)

Website: www.capgemini.com

Địa chỉ: 2nd floor, Centre Point Building 106 Nguyen Van Troi Street, Ward 8, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam

 

 

 

Top