THÔNG BÁO: HỌC TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG VÀ TỔ CHỨC KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

HỌC TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG VÀ TỔ CHỨC KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top