Sinh viên đã tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka - 2015

Vừa qua, ban thường vụ thành Đoàn đã trao giấy chứng nhận cho các sinh viên Khoa Công Nghệ Thông Tin đã tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học  Euréka - 2015.

 

Top