THÔNG BÁO: LỊCH GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top