THÔNG BÁO: VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN KHÓA 2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

V/V KIỂM TRA MINH CHỨNG HOẠT ĐỘNG HK 1 NH 2020 - 2021 ĐỐI VỚI KHÓA 2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top