Công ty CSC Việt Nam trao học bổng cho sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin

Trong chương trình hợp tác với Doanh nghiệp, ngày 15/04/2016, tại trụ sở chính của công ty (số 366 Nguyễn Trãi). Công ty CSC Việt Nam đã tiến hành trao học bổng cho 5 bạn sinh viên có thành tích tốt trong học tập là:

  1. Huỳnh Thị Tuyết
  2. Nguyễn Trung Hiếu
  3. Hoàng Vũ Kim Uyên
  4. Lê Nguyễn Thủy Tiên
  5. Hồ Trí Dũng

Mỗi học bổng có giá trị là:

  • Năm triệu đồng (5.000.000đ)
  • Một voucher tham dự chương trình đào tạo  Anh văn tại công tại CSC Việt Nam
  • Một voucher tham dự chương trình đào tạo Vườn Ươm Tài Năng (Fresher Training) tại công ty CSC Việt Nam

 

Top