THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TỶ LỆ TRÙNG LẮP KLTN HỆ ĐH CHÍNH QUY KHÓA 2017 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA TỶ LỆ TRÙNG LẮP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2017

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top