THÔNG BÁO: CẬP NHẬT DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐỀ XUẤT XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

CẬP NHẬT DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020 - 2021

VP Khoa thông báo về việc xét học bổng KKHT HKI năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

- Danh sách Sinh viên "DỰ KIẾN" đề nghị xét học bổng KKHT HKI năm học 2020 - 2021 - cập nhật ngày 24/06/2021: danh sach

- Chương trình đào tạo HKI năm học 2020 - 2021: chuong trinh dao tao

- Chỉ tiêu xét học bổng HKI năm học 2020 - 2021 - cập nhật ngày 24/06/2021: chi tieu

- Sinh viên có tên trong danh sách điền thông tin tài khoản CHÍNH CHỦ vào địa chỉ : thong tin tai khoan  (Trường hợp thông tin đã có trong hệ thống SV có thể kiểm tra lại thông tin và không cần điền form mới)

Lưu ý:  - Trên đây là danh sách DỰ KIẾN có thể sẽ thay đổi trước khi có quyết định từ hội đồng.

Liên hệ khác qua địa chỉ mail: hau.nt@ou.edu.vn

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top