THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ XÉT HỌC BỔNG KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG BỚI DỊCH COVID-19 NĂM 2021

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ XÉT HỌC BỔNG KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH  COVID-19 NĂM 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

Nộp hồ sơ trực tuyến tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top