THÔNG BÁO: LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 THI TRỰC TUYẾN TRÊN LMS, ĐỢT THI BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 10/7/2021

THÔNG BÁO

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 THI TRỰC TUYẾN TRÊN LMS 

ĐỢT THI BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 10/7/2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top