THÔNG BÁO: LỊCH GẶP GVHD ĐỒ ÁN NGÀNH HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2018 - CẬP NHẬT NGÀY 04/08/2021

THÔNG BÁO

LỊCH GẶP GVHD ĐỒ ÁN NGÀNH HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2018

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020 - 2021 - CẬP NHẬT NGÀY 04/08/2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top