THÔNG BÁO BỔ SUNG: V/V TỔ CHỨC KỲ THI CUỐI HỌC KỲ 2-3 NH 2020-2021 VÀ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH

THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC KỲ THI CUỐI HỌC KỲ 2-3 NH 2020-2021 VÀ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top