THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

Lưu ý: Trước khi đăng ký môn học, SV vui lòng thực hiện khảo sát theo link sau: https://forms.gle/MSnYCUbRQEZchoDJ6.

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top