THÔNG BÁO: KHẢO SÁT NGUYỆN VỌNG LÀM KLTN VÀ ĐK MÔN TTTN Ở HỌC KỲ I/21-22 CỦA SINH VIÊN NGÀNH HTTTQL KHÓA 2018

THÔNG BÁO

KHẢO SÁT NGUYỆN VỌNG LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ ĐĂNG KÝ MÔN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Ở HỌC KỲ I/21-22 CỦA SINH VIÊN NGÀNH HTTTQL KHÓA 2018

Sinh viên thực hiện khảo sát tại đây đến hết ngày 17/09/2021!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top