ThÔNG BÁO: SINH HOẠT VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2018 NGÀNH KHMT, NGÀNH CNTT, NGÀNH HTTTQL (CÓ CẬP NHẬT)

THÔNG BÁO

SINH HOẠT VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2018 

NGÀNH KHMT, NGÀNH CNTT, NGÀNH HTTTQL - ĐÃ CẬP NHẬT

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top