THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2021 - 2022

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2021 - 2022

DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2018

VÀ SINH VIÊN CÁC KHÓA CŨ CHƯA THỰC TẬP

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top