THÔNG BÁO : LỊCH THI CUỐI KỲ CÁC MÔN HỌC KHOA CNTT TỔ CHỨC HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO

LỊCH THI CUỐI KỲ CÁC MÔN HỌC KHOA CNTT TỔ CHỨC  HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top