THÔNG BÁO: TỔ CHỨC “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” NĂM HỌC 2021 – 2022 – KHÓA 2021 (HỌC BẠ) - ĐỢT 2

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” NĂM HỌC 2021 – 2022 – KHÓA 2021 (HỌC BẠ) - ĐỢT 2

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top