THÔNG BÁO: LỊCH SHCD DÀNH CHO KHÓA 2021 TRÚNG TUYỂN THEO KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP THPT, XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (BỔ SUNG), XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

THÔNG BÁO

LỊCH SHCD DÀNH CHO SV KHÓA 2021 TRÚNG TUYỂN THEO KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP THPT, XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (BỔ SUNG), XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top