THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH “CAREER OPPORTUNITY IN DIGITAL INSURANCE ORGANIZED BY DXC VIETNAM”

THÔNG BÁO

DXC TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
“CAREER OPPORTUNITY IN DIGITAL INSURANCE ORGANIZED BY DXC VIETNAM” TRÊN FACEBOOK VÀ HOTJOBS INTERNSHIP

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

Top