THÔNG BÁO: GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KHMT - CNTT HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2018 – HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020 - 2021

THÔNG BÁO

GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2018

HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020 - 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây! 

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top