THÔNG BÁO: TỔ CHỨC “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” NĂM HỌC 2021 – 2022 – KHÓA 2021 (HỌC BẠ - HSG - TT) - ĐỢT 5

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” NĂM HỌC 2021 – 2022 – KHÓA 2021 (HỌC BẠ - HỌC SINH GIỎI - TUYỂN THẲNG) - ĐỢT 5

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top