THÔNG BÁO: BỔ SUNG LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 THI TRỰC TUYẾN (ONLINE) TRÊN LMS MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

THÔNG BÁO

BỔ SUNG LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 THI TRỰC TUYẾN (ONLINE) TRÊN LMS MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top