THÔNG BÁO: V/V NỘP ĐỒ ÁN NGÀNH (ĐỒ ÁN MÔN HỌC) HỆ ĐẠI HỌC - NGÀNH KHMT & CNTT - KHÓA 2018 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020 - 2021

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

V/V NỘP ĐỒ ÁN NGÀNH (ĐỒ ÁN MÔN HỌC) HỆ ĐẠI HỌC

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH & CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KHÓA 2018

HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020 - 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top