THÔNG BÁO: VỀ VIỆC PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CHO TÂN CỬ NHÂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH & NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CHO TÂN CỬ NHÂN

TỐT NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH &  NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top