THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NHÂN KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12/2021

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NHÂN KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12/2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top