Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hệ đại học khóa 2012 ngành khoa học máy tính (tin hoc) và ngành hệ thống thông tin kinh tế. Học kỳ 2 năm học 2015-2016

LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2012

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH (TIN HỌC)

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016

Thông tin chi tiết xem tại đây

 

Top