THÔNG BÁO: DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2018 - NGÀY 24/01/2022

THÔNG BÁO

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2018
CÁC NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ & CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

(Ngày 24/01/2022)

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top