THÔNG BÁO: LỊCH HỌC BÙ THỰC HÀNH TRÊN MÁY HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020 - 2021 & HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC BÙ THỰC HÀNH TRÊN MÁY
HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020 - 2021 & HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022
 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top