THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THỰC HIỆN BÀI THU HOẠCH TUẦN SHCD-SV – ĐỢT 2

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN BÀI THU HOẠCH TUẦN SHCD-SV – ĐỢT 2

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: TB1 khóa 2019, TB2 khóa 2020

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

Top