THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 (Dữ liệu cập nhật vào lúc 08g00 ngày 16/02/2022)

THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

(Dữ liệu cập nhật vào lúc 08g00 ngày 16/02/2022) 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top