THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2018 NGÀNH KHMT, NGÀNH HTTTQL, NGÀNH CNTT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 (ngày 16/02/2022)

THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2018 NGÀNH KHMT, NGÀNH HTTTQL, NGÀNH CNTT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022  - (ngày 16/02/2022)  

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top