THÔNG BÁO: V/V THANH TOÁN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 - ĐỢT 2

THÔNG BÁO

 

VP Khoa thông báo về việc thanh toán học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 - đợt 2 (dành cho SV có tên trong quyết định và chưa được thanh toán ở đợt 1), cụ thể như sau:

- Danh sách sinh viên chưa được thanh toán ở đợt 1

- Đề nghị SV có tên trong danh sách trên cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng từ nay đến hết ngày 25/02/2022 tại đường dẫn. Sau khoảng thời gian này VP Khoa sẽ không hỗ trợ giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào chưa cung cấp thông tin.

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top