THÔNG BÁO: LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 (Cập nhật vào lúc 16g00 ngày 24/02/2022)

THÔNG BÁO

LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

(Cập nhật vào lúc 16g00 ngày 24/02/2022)  

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top