THÔNG BÁO: VĂN PHÒNG KHOA CNTT TẠM NGƯNG TIẾP SINH VIÊN TRỰC TIẾP TỪ NAY ĐẾN HẾT NGÀY 18/03/2022

THÔNG BÁO

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠM NGƯNG TIẾP SINH VIÊN TRỰC TIẾP TỪ NAY ĐẾN HẾT NGÀY 18/03/2022 

Sinh viên cần liên hệ làm việc vui lòng liên hệ qua email!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top