THÔNG BÁO: LỊCH THI TRỰC TIẾP (OFFLINE) CÁC MÔN HỌC ĐÃ TỔ CHỨC THI TRỰC TUYẾN (ONLINE) TRÊN HỆ THỐNG THI TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO

LỊCH THI TRỰC TIẾP (OFFLINE) CÁC MÔN HỌC ĐÃ TỔ CHỨC THI TRỰC TUYẾN (ONLINE) TRÊN HỆ THỐNG THI TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top