KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THUỘC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

GIẤY CHỨNG NHẬN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH 

ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH THEO TIÊU CHÍ CỦA AUN - QA

GIẤY CHỨNG NHẬN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH THEO TIÊU CHÍ CỦA MOET

 

Top