Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ miễn giảm học phí đối với các sinh viên thuộc diện chính sách theo Nghị định 86.

Phòng Công tác sinh viên đang triển khai tiếp nhận hồ sơ thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ 86. Các bạn sinh viên đọc kỹ xem mình có thuộc đối tượng miễn giảm học phí nào?

Chi tiết xem tại đây.

 

 

 

Top