THÔNG BÁO: DANH SÁCH THI CUỐI KỲ TRÊN MÁY HK3 NH 2020 - 2021 & HK1 NH 2021 - 2022

THÔNG BÁO

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ TRÊN MÁY HK3 NH 2020 - 2021 & HK1 NH 2021 - 2022

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: HK3 NH 20-21HK1 NH 21-22!

Lưu ý: Nếu lịch thi là buổi sáng: nhóm 1 sẽ thi ca 1, nhóm 2 sẽ thi ca 2; Nếu lịch thi là buổi chiều: nhóm 1 sẽ thi ca 3, nhóm 2 sẽ thi ca 4;

Sinh viên mang theo thẻ sinh viên và CMND/CCCD để vào phòng thi.

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top