THÔNG BÁO: THỜI GIAN BUỔI TUYỂN CHỌN VĐV THAM DỰ GIẢI BÓNG ĐÁ SV TOÀN QUỐC NĂM 2022

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO THỜI GIAN BUỔI TUYỂN CHỌN VĐV THAM DỰ GIẢI BÓNG ĐÁ SV TOÀN QUỐC NĂM 2022

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top