Tham dự buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học khóa 2012

THÔNG BÁO

V.v Tham dự buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 2012

Ngày 16/06/2016 diễn ra buổi bảo vệ khóa luận đại học khóa 2012 ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin quản lý

Thời gian:

+ Sáng: bắt đầu lúc 08g00

+ Chiều: bắt đầu lúc 13g30

Điạ điểm: phòng 505, số 97 Võ Văn Tần.

Đối tượng: tất cả các bạn sinh viên khoa Công nghệ Thông tin

Lưu ý: sinh viên đến tham dự sẽ được cộng điểm rèn luyện, vui lòng trang phục lịch sự và đến đúng giờ để tránh ảnh hưởng đến buổi báo cáo.

 

Top