THÔNG BÁO: LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN CỦA SV LÀM KLTN NGÀNH KHMT, HTTTQL, CNTT KHÓA 2018 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO

LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN CỦA SV LÀM KLTN NGÀNH KHMT, HTTTQL, CNTT KHÓA 2018 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top