THÔNG BÁO: LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KHÓA 2018 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KHÓA 2018 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top