THÔNG BÁO: TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH "GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH "GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2021-2022

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

Đường dẫn đăng ký tham gia!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top