Danh sách sinh viên chính thức nhận học bổng Khuyến khích Học Tập năm học 2015-2016

Ngày 12/06/2016, hội đồng thi đua trường đã chính thức thông qua danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích Học tập năm học 2015-2016 của Khoa Công Nghệ Thông Tin.

Danh sách xem tại đây.

Các bạn vui lòng điền thông tin vào from sau:

http://goo.gl/forms/IyGNz6uw1gbgx73g2

Lưu ý: Để nhanh chóng nhận được học bổng, link thông tin này sẽ được mở đến ngày 20/06/2016. Sau ngày 20/06/2016, mọi thắc mắc khiếu nại sẽ không được giải quyết.

 

Top